Worden er songteksten geprojecteerd en zijn deze goed leesbaar?