WAT doet 1212 precies? Wat doen de lidorganisaties met het geld?

12-12 dient om gezamenlijke fondsen te werven. Daarna verdeelt 1212 de fondsen aan de lidorganisaties. Die lidorganisaties van het Consortium werken vaak al jarenlang in kwetsbare landen. Wanneer er een buitengewone humanitaire crisis uitbreekt, hebben zij dus al veel ervaring en een grote kennis van het terrein, waardoor ze op zeer efficiënte wijze hulp kunnen bieden.

Elke lidorganisatie gebruikt de ingezamelde giften om haar noodhulp in de getroffen gebieden extra te financieren. In dit geval zijn dat Oekraïne en de buurlanden (Polen, Slowakije,Hongarije, Moldavië en Roemenië). Samen met hun lokale teams brengen ze noodhulp. 

Deze hulp komt tegemoet aan de humanitaire behoeften van de slachtoffers: onderdak, toegang tot drinkwater, voedselhulp, gezondheidszorg, bescherming van de meest kwetsbaren zoals kinderen of personen met een beperkte mobiliteit, enz.

(Op de respectieve websites en sociale netwerken van elke lidorganisatie is een beschrijving van de activiteiten terug te vinden. Elke lidorganisatie verbindt zich er uitdrukkelijk toe de dankzij een oproep van het Consortium 12-12 verzamelde giften uitsluitend te gebruiken voor hulp in het kader van de humanitaire crisis in kwestie.)