Wat gebeurt er met het ingezamelde geld?

Bij elke inzamelingsactie worden de giften die op het centrale rekeningnummer van het Consortium 12-12  gestort, verdeeld onder de lidorganisaties die in dit geval aanwezig zijn op het terrein en in de buurlanden. De verdeling gebeurt steeds op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wordt herberekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de giften die elke organisatie ontvangt. Het gaat om het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.